Wyciągi

Wentylatory

Wyciągi

Wentylatory

Wentylatory kołnierzowe

Wentylator Promieniowy Uniwersalny w wykonaniu kołnierzowym typu WPU-K II generacji jest uniwersalnym wentylatorem odciągowym przeznaczonym do pracy wewnątrz budynków. Przeznaczony jest do obsługi instalacji odciągania dymów spawalniczych, spalin
samochodowych, pary, dymu papierosowego, mgły olejowej lub innych czynników nie działających korodująco lub nie tworzących z powietrzem mieszanin wybuchowych.

wentylatory dachowe

Wentylator Promieniowy Uniwersalny w wykonaniu dachowym typu WPU-D jest uniwersalnym wentylatorem odciągowym przeznaczonym do pracy na zewnątrz budynków. Przeznaczony jest do obsługi instalacji odciągania dymów spawalniczych, spalin samochodowych, pary, dymu papierosowego, mgły olejowej lub innych czynników nie działających korodująco lub nie tworzących
z powietrzem mieszanin wybuchowych.

Wentylatory mobilne

Wentylator Promieniowy Uniwersalny w wykonaniu mobilnym typu WPU-M II gen. jest wentylatorem odciągowym przeznaczonym do pracy wewnątrz budynków.
Przeznaczony głównie do wentylacji miejscowej ruchomych stanowisk pracy, do wentylacji i przewietrzania zbiorników, studni czy pomieszczeń pozbawionych dopływu powietrza przed wejściem do nich obsługi.
Wentylator typu WPU-M II gen. wyposażony dodatkowo w elastyczny wąż odciągowy oraz ssawkę doskonale sprawdza się jako urządzenie odciągające dymy spawalnicze podczas prac prowadzonych w zbiornikach, cysternach czy rurociągach.

FILTRONIK Tomasz Krynicki

Pawłówek 102A 

62-800 Kalisz

NIP: 583 220 69 09