Wyciągi spawalnicze i szlifierskie

Wiszące ramię odciągowe Solid-mini

Ramię odciągowe typu Solid-Mini jest urządzeniem przemysłowym przeznaczonym do odciągania zanieczyszczeń pyłowo gazowych powstających na stanowiskach pracy.

Ramię odciągowe typu Solid-Mini jest szczególnie polecane dla szkół spawalniczych, małych warsztatów czy pomocniczych stanowisk produkcyjnych gdzie prace prowadzi się w obrębie stołu warsztatowego.

Urządzenie może być włączone do centralnej instalacji wentylacyjnej lub współpracować z indywidualnym wentylatorem odciągowym.

Ramię odciągowe typu Solid-Mini nie jest przeznaczone do odciągania zanieczyszczeń działających korodująco lub tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Wiszące ramię odciągowe Solid-SX

Ramię odciągowe typu Solid-SX jest urządzeniem przemysłowym przeznaczonym do odciągania zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powstających na stanowiskach pracy.
Ramię odciągowe typu Solid-SX doskonale sprawdza się na stanowiskach spawalniczych, szlifierskich a także jako odciąg oparów, pyłów, pary oraz spalin.
Urządzenie może być włączone do centralnej instalacji wentylacyjnej lub współpracować z indywidualnym wentylatorem odciągowych (→ Stanowiskowy Wyciąg Uniwersalny Zefir-Solid-SX)

Ramię odciągowe typu Solid-SX nie jest przeznaczone do odciągania zanieczyszczeń działających korodująco lub tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Wiszące ramię odciągowe Solid-MAXI

Ramię odciągowe typu Solid-Maxi jest ramieniem odciągowym dalekiego zasięgu przeznaczonym do odciągania zanieczyszczeń pyłowo gazowych powstających na stanowiskach pracy.

Ramię odciągowe typu Solid-Maxi doskonale sprawdza się na stanowiskach spawalniczych, szlifierskich a także jako odciąg oparów, pyłów, pary oraz spalin. Urządzenie może być włączone do centralnej instalacji wentylacyjnej lub współpracować z indywidualnym wentylatorem odciągowym (→ Stanowiskowy Wyciąg Uniwersalny Zefir-Solid-Maxi).

Ramię odciągowe typu Solid-Maxi nie jest przeznaczone do odciągania zanieczyszczeń działających korodująco lub tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Stojące ramię odciągowe Solid-RX

Ramię odciągowe w wersji stojącej typu Solid-RX jest urządzeniem przemysłowym przeznaczonym do odciągania zanieczyszczeń pyłowo gazowych powstających na stanowiskach pracy.

Ramię odciągowe typu Solid-RX doskonale sprawdza
się na stanowiskach spawalniczych, szlifierskich a także jako odciąg oparów, pyłów, pary oraz spalin.

Głównym przeznaczeniem stojących ramion odciągowych Solid-RX jest montaż na powierzchni stołów spawalniczych jak również na mobilnych urządzeniach filtrowentylacyjnych. Możliwe też jest włączanie ramion do istniejącej sieci wentylacyjnej.

Ramię odciągowe typu Solid-RX nie jest przeznaczone
do odciągania zanieczyszczeń działających korodująco
lub tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Wyciąg typu Zefir-Solid-SX

Stanowiskowy Wyciąg Uniwersalny typu Zefir-Solid-SX jest przeznaczony do skutecznego odciągania zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powstających podczas procesów technologicznych.

Może być stosowany jako wyciąg miejscowy w procesach spawania, przesypywania i mieszania substancji pylących a także w procesach szlifowania i cięcia.

Wyciąg typu Zefir-Solid-SX przeznaczony jest do intensywnego stosowania przemysłowego.

Stanowiskowy Wyciąg Uniwersalny typu Zefir-Solid-SX nie jest przeznaczony do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Nie nadaje się również do przetłaczania powietrza zawierającego pyły i gazy wybuchowe oraz żrące i lepkie.

Wyciąg typu Zefir-Solid-MAXI

Stanowiskowy Wyciąg Uniwersalny typu Zefir-Solid-Maxi jest przeznaczony do skutecznego odciągania zanieczyszczeń pyłowo gazowych powstających podczas procesów technologicznych wymagających znacznie dalszego ramienia niż standardowe wykonania. Może być stosowany jako wyciąg miejscowy w procesach spawania, przesypywania i mieszania substancji pylących a także w procesach szlifowania i cięcia.

Wyciąg typu Zefir-Solid-Maxi przeznaczony jest do intensywnego stosowania przemysłowego.

Stanowiskowy Wyciąg Uniwersalny typu Zefir-Solid-Maxi nie jest przeznaczony do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Nie nadaje się również do przetłaczania powietrza zawierającego pyły i gazy wybuchowe oraz żrące i lepkie.

Stanowisko do prac szlifiersko spawalniczych typu Sztorm

Stanowisko do prac szlifiersko spawalniczych typu Sztorm jest gotowym do pracy, wydajnym i niezwykle pomocnym elementem w niemal każdej ślusarni.

Dzięki swej budowie doskonale ogranicza rozchodzenie się pyłów szlifierskich podczas prac przy użyciu szlifierki kątowej, oscylacyjnej a także podczas prac spawalniczych prowadzonych w obrębie stanowiska. Urządzenie może być włączone do centralnej instalacji wentylacyjnej, współpracować z indywidualnym wentylatorem odciągowym, czy też być podłączone do urządzenia filtrującego.

Stanowisko do prac szlifiersko spawalniczych typu Sztorm nie jest przeznaczone do odciągania zanieczyszczeń działających korodująco lub tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

urządzenie filtrujące filtrobox 1500 z ramieniem solid-rx

Urządzenie filtrowentylacyjne Filtrobox 1500 jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych powstających na stanowiskach pracy. Doskonale nadaje się do oczyszczania powietrza z pyłów i dymów spawalniczych, szlifierskich oraz podczas przesypywania produktów pylących.

Konstrukcja urządzenia pozwalana instalowanie na obudowie stojącego ramienia odciągowego typu Solid-RX o zasięgu do 2, 3 i 4m lub króćca
przyłączeniowego DC-160.

Ramiona Solid-RX oraz króćce DC należą do wyposażenia opcjonalnego.
Urządzenie nie może być stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Urządzenie nie nadaje się również do przetłaczania powietrza zawierające pyły stwarzające ryzyko zapłonu lub wybuchu.

stół do prac ślusarsko-spawalniczych cyklop-2

Stół typu CYKLOP-2-W pełni funkcję gotowego stanowiska do prac ślusarsko-spawalniczych zintegrowanego z wysoko skutecznym wyciągiem dymów spawalniczych. Mocna, zwarta i sztywna konstrukcja umożliwia prowadzenie wszelkich prac takich jak spawanie, szlifowanie oraz innych wymagających solidnej podstawy.

Dodatkowo, umieszczona pod blatem półka pozwala na wygodne przechowywanie skrzynek na narzędzia.
Stół do prac ślusarsko-spawalniczych CYKLOP-2-W jest jedyną tego typu konstrukcją na rynku wyposażoną w standardzie w tłumik hałasu znacznie poprawiający warunki pracy na stanowisku.

Stół do prac ślusarsko-spawalniczych CYKLOP-2-W  jest urządzeniem z bezpośrednim wyrzutem do atmosfery (bez filtracji).

wielostanowiskowe wyciągi spawalnicze

Wielostanowiskowe – 2,3 lub 4 ramienne – wyciągi spawalnicze. 

mobilny zestaw odciągowy

Mobilny Zestaw Odciągowy MZO-55 jest przeznaczony do odciągania dymów spawalniczych lub podobnych zanieczyszczeń ze stanowisk pracy. Szczególnie polecany do pracy w przestrzeniach zamkniętych takich jak studnie, zbiorniki, rurociągi oraz miejscach w których stosowanie innej wentylacji stanowiskowej jest utrudnione bądź niemożliwe.

Alternatywnym przeznaczeniem Mobilnego Zestawu Odciągowego MZO-55 jest stosowanie go jako urządzenia nawiewnego do miejsc i przestrzeni w których konieczne jest wymuszenie przewietrzania. Mogą to być studnie, zbiorniki oraz wszelkie pomieszczenia zamknięte w których zaistnieje konieczność przebywania ludzi. Zestaw MZO-55 może być również z powodzeniem stosowany do chłodzenia maszyn w przypadku ich nadmiernego przegrzewania (np. w trakcie silnych upałów). 

Mobilny Zestaw Odciągowy MZO-55 nie jest przeznaczony do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Nie nadaje się również do przetłaczania powietrza zawierającego pyły i gazy wybuchowe oraz żrące i lepkie.