Wyciąg spawalniczy z filtracją typu RAK

Produkt: Wyciąg spawalniczy z filtracją typu RAK

Urządzenia typu RAK przeznaczone są do oczyszczania powietrza z dymów spawalniczych powstających na ruchomych lub stałych stanowiskach pracy.

Zanieczyszczone powietrze zasysane jest ze stanowiska pracy do urządzenia filtrowentylacyjnego przez ramiona odciągowe typu ERGO, gdzie jest oczyszczane, a następnie powraca do przestrzeni produkcyjnej.

Filtry po osiągnięciu granicznej wartości zanieczyszczenia należy wymienić na nowe.

Urządzenia RAK są produkowane w wersjach przejezdnych lub naściennych.

Urządzenie RAK jest zbudowane z:

Dmuchawa niskociśnieniowa PODRYW-450/K jest przeznaczona do:

  • obudowy wykonanej z blach stalowych
  • wentylatora promieniowego
  • filtra wstępnego z siatki tkanej o oczkach 0,8x0,25 mm
  • maty filtracyjnej klasy G-3
  • filtra kompaktowego klasy F-9
  • filtra z włókniny impregnowanej węglem aktywnym
  • zespółu elektrycznego
  • kół jezdnych dla wersji przejezdnej lub uchwytów dla wersji naściennej

  • Pobierz Kartę Katalogową >>