Oferta Filtronik

DRAGON VAC

DRAGON VAC

DRAGON VAC należy do grupy wysoko-próżniowych urządzeń filtracyjnych. Jest przeznaczone do odciągania i filtracji lepkich pyłów spawalniczych, które występują przy spawaniu blach zaolejonych lub przy używaniu znacznej ilości preparatów antyodpryskowych.

Zobacz

SPLENDID VAC

SPLENDID VAC

SPLENDID VAC należy do grupy wysoko-próżniowych urządzeń filtracyjnych. Jest przeznaczone do odciągania i filtracji rozmaitego rodzaju pyłów suchych, nieposiadających właściwości żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem. W szczególności nadaje się do odciągania dymów spawalniczych na ruchomych stanowiskach pracy.

Zobacz

RAPID VAC

RAPID VAC

RAPID VAC należy do grupy wysoko-próżniowych urządzeń filtracyjnych. Jest przeznaczone do odciągania i filtracji rozmaitego rodzaju pyłów suchych, nieposiadających właściwości żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem.

Zobacz

TENDER VAC

TENDER VAC

TENDER VAC należy do grupy wysoko-próżniowych urządzeń filtracyjnych. Jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia bezpośrednio w miejscu ich powstania.

Zobacz